Nieuwsgierig geworden en wil je graag meer weten?
Bel mij voor een oriënterend gesprek op 06 50 22 08 91 of klik op de onderstaande knop en vul – geheel vrijblijvend – het contactformulier in. Dan neem ik op korte termijn contact met je op.

de plaagdierscout-vlieland

CPMV gecertificeerd

Ongedierte! Niemand zit erop te wachten. Niet als eigenaar van een horecagelegenheid, niet als je naar Vlieland komt om te genieten van je vrije tijd en ook niet als je permanent op Vlieland woont. Het verdrijven en/of verwijderen van ongedierte uit je pand of woning is een lastige klus met vragen als: waar komen ze vandaan? Hoe krijg ik ze eruit? En misschien nog wel belangrijker: hoe voorkom ik dat ze terugkomen?

 

Definitieve oplossingen

Op deze en nog veel meer vragen heeft De PlaagdierScout Vlieland een antwoord. Of het nu ratten, muizen, vlooien, kakkerlakken, bedwantsen of welke andere plaagdieren ook betreft, wij lossen het perfect en definitief voor je op! Lees hier meer over de oplossingen die wij bieden.

 

Werkwijze

Onze oplossing start met een zorgvuldig inspectierapport, waarin we alle mogelijke risico’s van overlast vastleggen. Denk daarbij aan plekken waar de plaagdieren kunnen binnendringen, waar ze zich kunnen schuilhouden en ontwikkelen, hoe ze zich ontwikkelen en hoe een volgende uitbraak voorkomen kan worden. Wij letten uiteraard op sporen van plaagdieren c.q. ongedierte, maar ook op tekortkomingen van bouwtechnische, hygiënische of bedrijfsmatige aard. Samen met jou kijken we ook naar de plaatsen waar de plaagdieren jouw pand of woning binnenkomen en hoe we deze binnendringers het beste kunnen verjagen. Want uiteindelijk is het oplossen van de plaag het resultaat van de samenwerking tussen jou en De PlaagdierScout Vlieland!

 

Behoud van een prettige leefomgeving

De PlaagdierScout Vlieland werkt volgens de laatste normen van het Handboek Integrated Pest Management Knaagdieren (H.I.K. normen). Wij zijn namelijk wettelijk verplicht om eerst een scala aan maatregelen te nemen (IPM Methodiek) voordat het is toegestaan om een zwaarder geschut in te zetten zoals toxic materiaal. Het uitzetten van toxic materiaal is immers niet zonder gevaar. ​Denk bijvoorbeeld aan het vergiftigen van andere dieren. Dat is iets wat wij uiteraard te allen tijde willen voorkomen op ons prachtige Vlieland! Met de inschakeling van De PlaagdierScout Vlieland draag je dus mede zorg voor het behoud van onze prettige leefomgeving.

 

Horeca- en andere bedrijven

Voor horeca- en overige bedrijven is het belangrijk om te weten dat wij in onze werkwijze maximaal aansluiten bij de HACCP- GMP- of overige richtlijnen waaraan het bedrijf gebonden is. De middelen werken snel, veroorzaken geen onnodig leed en de te bestrijden dieren worden er niet resistent door.

 

Kennis en kunde

De PlaagdierScout Vlieland beschikt over de kennis en de detectiesystemen waarmee knaagdieren en allerlei soorten kruipende, vliegende en voorraad aantastende insecten worden gesignaleerd. Voor de bestrijding werken wij uitsluitend met toegelaten middelen. Effectief voor het doel, zonder schadelijke bijwerkingen en goed afbreekbaar. De middelen werken snel, veroorzaken geen onnodig leed en de te bestrijden dieren worden er niet resistent voor. Dringend advies: ga niet zelf experimenteren! Laat het over aan de expertise van De PlaagdierScout Vlieland. Daarmee voorkom je dierenleed en schade aan het milieu van ons prachtige Vlieland.

 

Voorkomen is beter dan bestrijden

Wat De PlaagdierScout Vlieland betreft is het bestrijden van ongedierte een ongewenst, maar uiteindelijk onoverkomelijk laatste station. Daar waar mogelijk gaan wij bij voorkeur voor de duurzamere en diervriendelijkere oplossingen van preventie. Denk bijvoorbeeld ook aan het weren van verwilderde huisduiven, kraaiachtigen en meeuwen. Voorkom overlast en schade; schakel De PlaagdierScout Vlieland tijdig in. Voorkomen is beter dan bestrijden.